FRUKT OG BÆR

Produkt

Spildesylt

Naturens nytingar - vårt handverk

Me lagar syltetøy av plommer, eple, solbær, bjørnebær, jordbær og bringebær.

For eplenerden

Nytt liv til frukt og bær som ser litt annleis ut


Stadig større mengder frukt og bær blir dumpa i Norge kvar dag. Frukt og bær som ikkje kan seljast fordi dei har små sprekkar eller flekkar. Det kan skyldast hagl eller ytre påverknad som ikkje forringer smak, berre utsjånad.
Me ynskje å redusere matsvinn og lagar syltetøy av våre herlegheiter som ser litt annleis ut. 
 
2%20rare%20plommer%20i%20kj%C3%A6rlighet
_I8A1202
Plommer%20p%C3%A5%20syltet%C3%B8y
Hjerte%20bringeb%C3%A6r
_I8A1197