Alkovett

Av og til

Organisasjonen setter fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre.
De jobber for at flest mulig skal bruke alkovett. Det er å tenke gjennom om man skal drikke og hvor mye man skal drikke i ulike situasjoner.
https://avogtil.no/
avogtil.no/
Alkoholfri%20og%20bil
Klar%20for%20sj%C3%B8en
Alkovett

Drikkekultur


På Spildegarden har me siden 2006 jobba for å  være eit godt alkoholfritt alternativ til god mat.
Drikken skal være med å heve eit godt måltid.
Det samme ynskje me med våre sidre  - bruk av alkoholhaldig drikk skal handle om smak, farge, lukt og kva mat det passer til.
Med våre Spildeprodukter ynskje me å skape gode kulinariske opplevingar til einkvar anledning med eller utan alkohol.
Som siderprodusent føler me eit etisk ansvar for ei ansvarleg alkoholbruk og er lovpålagt å opplyse om potensielle skader ved bruk av alkoholhaldige produkter.
Viser til: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/alkohol-i-kroppen og https://www.fhi.no/ml/alkohol/fakta-om-virkninger-av-alkohol-pa-sentralnervesystemet-og-kroppen-forovrig/
Me ynskje å påverke til ein ansvarlig og god drikkekultur med gode opplevingar til rett tid.
 
20170723_153358