Selskap

FalkeblikkAS%20-%2020210811%20HANEN%20-%20Spildegarden%20D850_0480
FalkeblikkAS%20-%2020210811%20HANEN%20-%20Spildegarden%20D850_0487
FalkeblikkAS%20-%2020210811%20HANEN%20-%20Spildegarden%20D850_0506
Eldhuset kan nyttast til selskap som til dømes bursdager, dåp, konfirmasjon, vennefestar eller møter for 10 - 30 personer
Me står for pådekking, mat og en flott ramme rundt festen.
Me har storskjerm.
Ta kontakt for bestilling og priser: 971 19 212
 
IMG_3336